Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP, DVZ (2010 – 2012)