Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2012 – 2014)