Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2009 – 2010)