Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP a DVZ (2014 – 2016)