Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: generel (2008 – 2012)