Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP

Projektové a inženýrské činnosti: generel (2012)