Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Rekonstruovaná čistírna odpadních vod s rozšířenou kapacitou na 21.000 EO, byla navržena v souladu se stávajícím provozem jako mechanicko-biologická s pneumatickou aerací. Stávající provozní systém R-D-N byl nahrazen systémem D-R-Ds-D-N-PD-PA s dávkováním externího substrátu. Kalové hospodářství bylo nahrazeno oddílnou aerobní dostabilizací kalu se strojním zahuštěním a odvodněním kalu.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, DSP a DVZ