• V rámci tohoto souhrnného projektu pod názvem (dle zvyklostí investora) SZNR jsou objednávána a řešena díla drobnějšího rozsahu, která se svou podstatou neodchylují od rekonstrukce strojních a elektrických částí vodohospodářské infrastruktury. Jedná se především o čerpací stanice odpadních vod, čerpací stanice na pitné vodě, ÚČOV, PČOV a předávacích míst, popř. pásmového měření.
  • Jednotlivé akce jsou zadávány s roční periodou.