Objednatel: Městská část Praha 2

Rok realizace: 2018 – 2020

Popis projektu:

  • Citlivá transformace a přístavba dvorního objektu bytového domu z funkcionalistického období na zařízení pro péči o děti do tří let o kapacitě 40 dětí.
  • Dostavba je citlivě zasazena do komplexu historických a památkově chráněných budov.
  • Vestavbou do nově přičleněné zahrady byl zvětšen původní obestavěný prostor. Oddělení v přízemí je propojeno se zahradou, která sousedí s památkově chráněnou gotickou zvonicí.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, projekt interiéru, výkon technického dozoru, architektonická studie, DSP, SP, DPS.