Projekty a reference - Projekty pro pozemní stavby

Dubeč – rozšíření Špejchar

Objednatel: Hlavní město Praha

Stavba kulturně společenského zázemí pro Městskou část Praha –Dubeč. Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace včetně projektu a dodávky interiéru.

Dostavba administrativní budovy Pražských služeb

Objednatel: Pražské služby a.s.

Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, projekt interiéru, výkon autorského dozoru.

Dostavba administrativní budovy Dykova

Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Přístavba nového pavilonu a rekonstrukce 1.patra pro účely zákaznického centra. Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, projekt interiéru, výkon technického dozoru.

Ústav pro péči o matku a dítě

Objednatel: Ústav pro péči o matku a dítě

Rekonstrukce pavilonu E a přístavba pavilonu F. Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, projekt interiéru, výkon autorského dozoru.

Komplexní rekonstrukce objektu Kateřinská

Objednatel: Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta

Rekonstrukce objektu vysoké školy. Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace včetně zdravotnické a laboratorní technologie.

Dům s pečovatelskou službou Dubeč

Objednatel: Hlavní město Praha

Stavba s 41 byty a pečovatelskou službou. Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace a autorský dozor.

Základní škola Jesenice

Objednatel: Obec Jesenice

Stavba nové základní školy. Zhotovení realizační dokumentace a výkon autorského a technického dozoru.

Základní škola Vrané nad Vltavou

Objednatel: Obec Vrané nad Vltavou

Přístavba základní školy. Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, projekt interiéru, výkon autorského dozoru.

ZOO Praha, pavilon slonů a hrochů

Objednatel: Hlavní město Praha

Stavba nových pavilonů a výběhů pro slony, hrochy a antilopy. Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace a výkon autorského dozoru.

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Objednatel: Městská část Praha 6

Vybudování divadla v prostorách bývalého kina. Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace stavby včetně projektu interieru.

Knihovna Vinohradská 69, Praha 2

Objednatel: Městská část Praha 2

Rekonstrukce prostor pro veřejnou potřebu. Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, projekt interiéru, výkon autorského dozoru.