Projekty a reference - Dopravní projekty

Cholupice, ulice Podchýšská

Objednatel: Moravská stavební-INVEST a.s.

Zhotovení DUR a DSP

Rekonstrukce ulice Na Padesátém, Praha 10

Objednatel: TSK hl.m.Prahy

Zhotovení DSP

TV Točná, část Cholupický vrch

Objednatel: Hlavní město Praha

Zhotovení DUR

Oprava komunikací v lokalitě Břevnov II, Památková zóna Tejnka, část ul. Závěrka

Objednatel: Městská část Praha 6

Rekonstrukce místní komunikace včetně chodníků, rozlišení pruhů pro pojíždění vozidel od prostoru určeného pro parkování, bezbariérové úpravy přechodů pro chodce a vybudování vysazených chodníkových ploch

Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýrské činnost a výkon autorského dozoru

stavba č. 0113 – TV Lipence, etapa 0004 – Komunikace Jílovišťská, 1. etapa, 2. část (mezi ul. Josefa Houdka a ul. U Lip)

Objednatel: Hlavní město Praha

Rekonstrukce místní komunikace včetně dopravního řešení, chodníků, odvodnění, přeložek inženýrských sítí, stavby nových opěrných zdí a úprav stávajících oplocení přilehlých pozemků.

Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší

Objednatel: Město Lysá nad Labem

Rekonstrukce místní komunikace včetně chodníků, parkovacích stání a nové gabionové stěny mezi ul. Na Staré vsi a přilehlými zahrádkami.

Zhotovení všech potřebných stupňů projektové dokumentace včetně inženýrské činnost a výkon autorského dozoru

Příjezdová cesta ke kostelu, Přední Kopanina

Objednatel: Městská část Praha – Přední Kopanina

Rekonstrukce stávající příjezdové cesty ke kostelu, jejíž součástí bylo snížení a změna obrub lemujících příjezdovou cestu, rekonstrukce zálivů pro umístění laviček, rekonstrukce chodníků a doplnění městského mobiliáře.

Zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnost a výkon autorského dozoru