Objednatel: Kongresové centrum Praha, a.s.

Rok realizace: 2017 – soutěž

Stručný popis projektu

Řešené území je významným kulturním centrem, ale je zcela přesyceno předimenzovaným dopravním řešením, které tvoří těžko prostupné bariéry. Koncept návrhu spočívá především v umístění dopravní sítě, sloužící pro obsluhu a zásobování Kongresového centra, pod povrch. Odlehčí se tím celému dopravnímu systému, zlepší se prostupnost pro pěší, cyklisty i pro průjezdnou automobilovou dopravu. Také se uvolní prostor pro novou zástavbu, která zde v minulosti dopravě ustupovala.

Cílem návrhu bylo nalezení ideálního poměru hmot zástavby, volného prostoru a odpovídající dopravní řešení v přiměřeném rozsahu.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti

Soutěž